aktualizace
  24.10.2007
  09:10

Nové figury do vídeňského valčíku
 

Na jednání prezídia IDSF, které proběhlo v Zurichu ve dnech 12. a 13. ledna 2002, vzniklo doporučení pro zařazení dalších několik figur do již tak velmi omezeného repertoáru vídeňského valčíku. Jedná se o následující figury:
  • Spina s následným mírným nadnesením (Spin with slight Lilt Action) a pivota vpravo (Natural Pivot). Spina a pivota vpravo se střídají. Při kroku vpřed je tančeno mírné nadnesení (slight Lilt Action; dva kroky v jednom taktu). Figura se smí tančit maximálně 2 takty za sebou.
  • Pivota vlevo (Reverse Pivot). Tančí se na 2 doby (dva kroky v jednom taktu). Je nejvhodnější ke změně rytmu před valčíkem na místě vlevo (Reverse Fleckerl). Smí být tančena pouze jeden takt.
  • Liniové figury pro změnu z valčíku na místě vlevo (Reverse Fleckerl) do valčíku na místě vpravo (Natural Fleckerl). Jsou to
    • kontraček (Contra Check)
    • levý zášvih (Left Whisk)
Na soutežích IDSF lze tyto figury tančit s okamžitou platností, do roku 2004 probíhá jejich testovací období.

Pro více informací navštivte stránky IDSF.

-23.1.2002 08:58, rb-