aktualizace
  
  

Porotci - otcové a matky

Na taneční lize, v krásném prostředí místního divadla v Náchodě se znovu (po kolikáté už?) potvrdil fakt, jakže je skvělé, když v porotě zasedá rodinný příslušník tanečníka či tanečnice právě vesele brázdící parket.Takový porotce otec-matka může totiž vedle svých nesporných odborných znalostí, konečně i zcela veřejně projevit svůj hluboký rodičovský vztah ke své ratolesti. Dle dlouhodobé statistiky průměrný porotce - rodič tahá ve finále většinou o jednu známku lepší hodnocení než ostatní porotce. Takovéto počínání nutno označit za značně riskantní, protože může být lehce označen za hlupáka, který ani nedokáže ty předlouhé, strastiplné roku hmotného sebeobětování ve jménu taneční budoucnosti svého dítěte na parketě zúročit. V horším případě však může takovéto hodnocení snadno zavdat příčinu k zákulisním spekulacím o pravosti jeho rodičovství, nehledě na to, že to stejně doma ošklivě schytá!

Opravdově milující rodič - porotce tahá raději dvojky proti šestkám, a to se ještě rdí studem, že nedokáže výkon svého bez zábran dovádějícího potomka ohodnotit známkou nejlepší jen dík své přehnané morálce! Zcela dokonalý příběh otcovské lásky jsem zažil asi před pěti léty na soutěži v Plzni (jedničky proti sedmičkám), bohužel tento porotce již není mezi námi --- je na Slovensku.

V zájmu objektivity je třeba se ještě zmínit o jedné skupině porotců, kteří hodnotí stejně, ba někdy dokonce i hůře než ostatní! Díky bohu jde pouze o zanedbatelný zlomek současné porotcovské populace, a proto nemá cenu se těmito podivnými individui (rádobyrodiči) déle zabývat. V každém případě je však třeba jejich chování razantně odmítnout a označit za zavrženíhodné a společensky zcela neúnosné!

Z tohoto pohledu a z pohledu především tržní společnosti pak prostě nechápu rozhodnutí vrcholných manažérů sportovního tance, které zakazuje porotování rodinných příslušníků na Mistrovství ČR! Takovéto rozhodnutí považuji za diskriminující a za přímé porušení Listiny lidských práv a svobod jedince! Proto naopak navrhuji, aby porota na tuto soutěž byla vytvořena specielně z otců a matek tančících párů a v případě jejich nedostatku (tedy otců a matek) i z kooptovaných dalších rodinných příslušníků, což by, myslím, při současném způsobu přidělování licence I. třídy nemusel být až tak velký problém.

Připouštím, že tento můj podnětný návrh má jedno úskalí, a to v tom, že by bylo třeba, po zkušenostech z MČR v hotelu Hilton a po tristní příhodě z Olomouce (výskyt "škrtiče obecného" při MČR juniorů), vyčlenit nemalý finanční obnos pro zajištění osobní ochranky pro každého takového porotce během soutěže, a dále pak pro nákup neprůstřelných vest a korzetů pod jejich dokonalé smokingy a večerní garderoby. Z druhé strany však takto vynaložené prostředky by se dozajista bohatě vrátily v případě, že by televize Nova mohla natočit skrytou kamerou autentické, posoutěžní záběry z porotcovských kuloárů a odvysílat je třebas na Silvestra!

Tolik můj skromný námět k vylepšení image, finančního zajištění a především morálního kreditu sportovního tance v Čechách a na Moravě.

M. Gabriel

[ Na začátek ] [ Seznam článků ] [ Předchozí ] [ Následující ]